Residentiële zorg

Kan ik mijn domicilieadres naar Denderrust brengen?

Je hebt de keuze om je domicilie al dan niet naar Denderrust over te brengen. In het contract zit een ‘verklaring van woonst’. Hiermee kan jij of een familielid naar de dienst Bevolking van de stad Aalst stappen. Vergeet je identiteitskaart niet en zorg dat je je pincode bij de hand hebt.

Met welke vragen kan ik bij wie terecht?

Contacteer Ann en Steven. Ze helpen je graag verder: 053 60 60 47, 053 43 17 86  of [email protected].

Ik wil naar het woonzorgcentrum komen. Welke stappen moet ik doorlopen?

Maak een afspraak met de sociale dienst van Denderrust:  Ann Moens of Steven Van Nieuwenhove: 053 60 60 47,  053 43 17 86 of [email protected]. Zij zullen met jou alle stappen overlopen.

Hoelang is de wachtlijst? De hoeveelste sta ik op de wachtlijst?

Het is afhankelijk van situatie tot situatie wie eerst in aanmerking komt voor een opname. Zwaar zorgbehoevende personen krijgen voorrang. We zoeken samen met jou en je naasten naar een oplossing en gepaste ondersteuning (vb. met dagopvang, kortverblijf, thuisverpleging, …) in afwachting van de opname in het woonzorgcentrum.

Is kiné en logo inbegrepen in de dagprijs?

Elke bewoner krijgt kinesitherapie en logopedie naargelang zijn gezondheidstoestand het vraagt. Voor de meeste bewoners is dit inbegrepen in de dagprijs.

Hoe zien de bezoekuren eruit in zorgcampus Denderrust?

We hanteren vrije bezoekuren. We vragen wel om de rust- en verzorgingsmomenten te respecteren.

Hoe groot is mijn kamer?

In onze nieuwbouw Den Oudenhof hebben de kamers een oppervlakte van +/- 24 m² (incl. badkamer).
In de oudbouw hebben de kamers een oppervlakte van 17 en van 22 m² (incl. badkamer).

Kan de tandarts langskomen in het woonzorgcentrum?

Ja, de teamcoach van de afdeling kan ervoor zorgen dat een tandarts op bezoek komt.

Mag ik mijn huidige huisarts behouden als ik naar het woonzorgcentrum ga?

Ja, je hebt de vrije keuze van huisarts.

Heb ik telefoonaansluiting op mijn kamer in het woonzorgcentrum?

In onze nieuwbouw bieden we een gratis telefoonabonnement aan met een nieuw telefoonnummer. Breng je toestel mee.

Kan ik mijn dag- en weekblad ontvangen in het woonzorgcentrum?

Uiteraard kan je je favoriete dag- of weekblad behouden. Contacteer de uitgever en geef het juiste adres (A. De Cockstraat 12A, 9310 Herdersem) van het woonzorgcentrum op. Zorg ervoor dat je naam en kamernummer op het dag- of weekblad staan zodat we het jou gemakkelijk kunnen bezorgen.

Assistentiewoningen

Krijg ik voorrang bij opname in het woonzorgcentrum?

Bij nood aan een residentiële opname zullen bewoners van onze assistentiewoningen voorrang krijgen indien er een kamer vrijkomt op de gepaste afdeling.  Dit gebeurt steeds in overleg met de woonassistent, de bewoners en/of zijn familie.

Mag ik deelnemen aan gezamenlijke activiteiten?

Ja, je kan zeker deelnemen aan de gezamenlijke activiteiten die we in Zorgcampus Denderrust organiseren.

Komt er een bakker of fruitboer of boodschappendienst langs?

Ja, de bakker en de fruitboer komen regelmatig langs. Er is een lokale supermarkt die je bestelling aan huis levert. Contacteer onze woonassistent.

Kan ik nog zelf koken op mijn flat?

Ja, je hebt de keuze om zelf te koken of te lunchen in het seniorenrestaurant.

Mag ik mijn huisdier meenemen naar mijn assistentiewoning?

We bekijken individueel bij de opname of je je huisdier kan meenemen naar de assistentiewoning.

Heeft Denderrust een aanbod van diensten voor bewoners van assistentiewoningen?

We werken nauw samen met externe dienstverleners, maar je bent vrij om al dan niet op dit aanbod in te gaan.

Dagverzorgingscentra

Krijg ik een tussenkomst van de mutualiteit bij een verblijf in het dagcentrum?

De mutualiteit voorziet een tussenkomst voor je verblijfsdagen in ons dagverzorgingscentrum.
Plak een gele klever van de zorgbehoevende op de factuur en bezorg die aan je mutualiteit.

Krijg ik voorrang bij opname in het woonzorgcentrum?

Bij nood aan een residentiële opname zullen gasten van de dagverzorgingscentra voorrang krijgen indien er een kamer vrijkomt op de gepaste afdeling.  Dit gebeurt steeds in overleg met de teamcoach van het dagcentrum, de gast zelf en/of zijn familie.

Mag ik bezoek ontvangen wanneer ik te gast ben in het dagcentrum?

Ja, we motiveren de sociale contacten en bezoek is welkom.

Kan ik deelnemen aan activiteiten op de zorgcampus?

Ja, het activiteitenaanbod van Denderrust geldt ook voor de gasten van het dagcentrum.

Kan ik de dagen waarop ik naar het dagcentrum kom vrij kiezen en mag ik dit wijzigen?

Ja, je kan de gekozen dagen wekelijks doorgeven.

Kortverblijf

Hoelang kan ik in kortverblijf blijven?

Je kan maximaal 60 opeenvolgende dagen en maximaal 90 dagen per kalenderjaar verblijven in het centrum voor kortverblijf van Denderrust.

Hoe zien de bezoekuren eruit in zorgcampus Denderrust?

We hanteren vrije bezoekuren. We vragen wel om de rust- en verzorgingsmomenten te respecteren.

Krijg ik een tegemoetkoming als ik in kortverblijf kom?

Je mutualiteit kan je voor maximaal 28 dagen per kalenderjaar een tegemoetkoming uitkeren voor een verblijf in een erkend centrum voor kortverblijf, zoals dat van Denderrust.

Kan de tandarts langskomen in het woonzorgcentrum?

Ja, de teamcoach van de afdeling kan ervoor zorgen dat een tandarts op bezoek komt.

Wens je meer info of een afspraak?

Contacteer de sociale dienst