De gazet is de tweemaandelijkse infobrochure van het lokaal dienstencentrum waarin de activiteiten (info, kostprijs en inschrijvingsmogelijkheden) vermeld staan.