1864

Zusters Jozefienen van St-Kruis-Winkel

In 1864 vingen de zusters Jozefienen van St-Kruis-Winkel de eerste ouderen op in hun klooster voor verzorging in Herdersem.

Gedurende zo’n 140 jaar vingen een twintigtal zusters deze ‘kostgangers’ op, voornamelijk arme en eenzame alleenstaanden. In de loop der tijden bouwden en verbouwden de zusters het klooster om de zorg te verbeteren.

1965 - 1990

'Huize Denderrust'

Tegenover ‘Het Oud Klooster” – waar nu de parking is – bevond zich tot ongeveer 1965 de mannenafdeling. De vrouwen woonden aan de overkant naast het centrale kloostergebouw. In 1971 werd de naam ‘Huize Denderrust’ in gebruik genomen. In 1990 is de oude vrouwenafdeling volledig vernieuwd tot een complex dat zich verder uitstrekt over de hele tuin van het klooster. Dit is het gebouw waar tot op vandaag onze bewoners van Meander en Waterval verblijven.

Ondertussen zijn zowel de visie op zorg als de noden van onze bewoners sterk gewijzigd. In Denderrust wonen en leven voornamelijk bewoners met een hoge zorgnood en/of met dementie.

2008

Lokaal Dienstencentrum (LDC) ’De Dendervallei’

In 2008 richtten we – in samenwerking met de Stad Aalst – het Lokaal Dienstencentrum (LDC) ’De Dendervallei’ op. Het LDC wil in Herdersem en naburige gemeenten de sociale cohesie versterken. Het is een ontmoetingsplaats waar je alle vormen van (zorg-) diensten, informatie, vorming en ontspanning kan krijgen.

2011

't Oud Klooster

De 29 assistentiewoningen van ‘Het Oud Klooster’ zijn het mooie resultaat van de verbouwing van het oorspronkelijke kloostergebouw. Het gebouw bevat ook een tweede dagverzorgingscentrum en een kinderdagverblijf dat beheerd wordt door externen.

2022

'Den Oudenhof'

In april 2022 namen 77 bewoners hun intrek in ‘Den Oudenhof’. Dit gebouw omvat één open en twee beschermde afdelingen: respectievelijk ’t Schuitje, De Hovenier en De Lindekens. Elke afdeling heeft twee leefgroepen met elk 12 tot 15 bewoners.

2023

'De Vlieguit'

In september 2023 verhuisden 78 bewoners naar het tweede nieuwe gebouw ‘De Vlieguit’. Dit gebouw bevat drie afdelingen: De Witborstel, De Gareelmaker en De Kuiper. De Wegge vormt een aparte leefgroep voor de tien kortverblijfkamers.

2025

Verbouwen hoofdgebouw

In een derde fase verbouwen we het huidige hoofdgebouw. Tegen 2025 komen er ruimtes voor het dagverzorgingscentrum, het LDC, de kapper en pedicure, het onthaal en de administratieve diensten.

Zo blijft de zorgcampus niet stilstaan in de tijd, maar gaan we mee met de wensen en noden van de ouderen in Herdersem en omgeving.