In onze zorgcampus schenken we veel aandacht aan de zorg voor onze bewoners. We leggen de focus op wat de bewoner wél kan. Naast de medische zorg zijn sociale contacten en een zinvolle dagbesteding minstens even belangrijk. In Denderrust zetten vele vrijwilligers zich dagelijks in om mee te helpen aan deze totaalzorg. Die verhoogt de levenskwaliteit van onze bewoners. Extra aandacht van de vrijwilliger is voor onze bewoner een enorme meerwaarde. De dankbaarheid van de bewoner is groot. Daarom apprecieert zorgcampus Denderrust erg wat de vrijwilligers dagelijks doen!

Wat bieden we jou als vrijwilliger?

 • Gratis deelname aan activiteiten zoals bijvoorbeeld daguitstappen en optredens
 • Gratis drankje tijdens de activiteit en gratis broodje in resto De Bron bij een volle dag vrijwilligerswerk
 • Een kaartje bij je verjaardag en een attentie bij feestdagen (Sint-Maarten, Pasen, Dag van de Vrijwilliger, …)
 • Een gratis griepvaccin
 • Een gratis abonnement op Het Denderklokje
 • Een jaarlijks vrijwilligersfeest
 • Regelmatig vorming of opleiding
 • Een duidelijk aanspreekpunt en de nodige begeleiding met een maandelijkse vrijwilligersvergadering
 • Respect, waardering en inspraakmogelijkheid
 • Een groep geëngageerde en gemotiveerde medevrijwilligers
 • Een degelijke verzekering: burgerlijke aansprakelijkheid, lichamelijke ongevallen en rechtsbijstand
 • Maatwerk: je kiest zelf hoeveel tijd je kan en wil investeren en welke taken je wenst op te nemen
 • Een zinvolle, onbezoldigde vrijetijdsbesteding waardoor je op het eind van de dag met een goed gevoel naar huis gaat!

We vertrekken steeds vanuit jouw talenten en interesses. Samen bekijken we welke leuke vrijetijdsbesteding we jou kunnen aanbieden. Uiteraard houden we rekening met de tijd die je je wil engageren.

Je  kan je engageren binnen de volledige Zorgcampus:

 • Woonzorgcentrum
 • Dagverzorgingscentrum
 • Centrum voor kortverblijf
 • Assistentiewoningen
 • Lokaal Dienstencentrum

Vrijwilliger zijn …

Is vrijwillig maar niet vrijblijvend

Is verbonden maar niet gebonden

Is onbetaalbaar maar niet te koop

Is positief denken

Is positief doen

Met als enige doel:

voor jezelf en de ander een goed gevoel