Organogram

 • Algemeen Directeur: Dhr. Freddy Horlez
 • Directeur Facilitaire Diensten: Dhr. Jürgen Eeckhout
 • Verantw. Residentiële Zorg: Mevr. Wendy Van den Eynde
 • Veantw. Niet-Residentiële Zorg: Mevr. Katrien Carael
 • Verantw. Financiën & Admin.: Dhr. Dirk Vereecke
 • Kwaliteitscoördinator: Dhr Filip Christiaens
 • Sociale Dienst: Dhr. Steven Van Nieuwenhove
 • Serviceflats 't Oud Klooster: Mevr. Katrien Carael
 • LDC De Dendervallei: Mevr. Elfie Vallaeys
 • Directiesecretariaat, PR & Comm.: Mevr. Els Vermeir
 • Hoteldienst: Mevr. Christel Van Eetvelde - Dhr. Geert Schepens
 • Technische Dienst - Was en Linnen - Interieurzorg: Dhr. Frank Van der Biest
 • Coördinerend Raadgevend Arts: Dr. S. Franssens
 • Interne Preventieadviseur/Interne Vertrouwenspersoon: Dhr. Filip Christiaens
 • Afdelingshoofd De Waterlelie: Mevr. Sandra De Gendt
 • Afdelingshoofd De Meander: Mevr. Christine Legroux
 • Afdelingshoofd De Waterval: Mevr. Hilde Amelinckx
 • Afdelingshoofd 't Fonteintje - 't Rietveld: Dhr. Peter Callebaut
 • Afdelingshoofd Dagverzorgingscentra (Regenboog - Regendruppel):
  Mevr. Katrien Carael