Onze vacatures

VERANTWOORDELIJKE NIET-RESIDENTIËLE ZORG (M/V)

Functieomschrijving

De verantwoordelijke niet-residentiële zorg:

Bouwt het beleid binnen de doelstellingen van het departement niet-residentiële zorg verder uit en implementeert dit beleid.

Staat in voor de dagelijkse organisatie, coördinatie, supervisie en begeleiding van het beleid.

Werkt nauw samen met de verschillende afdelingshoofden, de coördinator van het paramedisch team (paramedici, animatoren, vrijwilligers en pastor), de centrumverantwoordelijke dagverzorgingscentrum en hoofd sociaal (opnamebeleid) teneinde de jaarlijks afgesproken doelstellingen op de werkvloer te kunnen bereiken.

Is verantwoordelijk voor het opstellen en opvolgen van het jaarlijks werkingsbudget en investeringsplan.

Staat onder de leiding van en rapporteert rechtstreeks aan de verantwoordelijke zorg en kwaliteit.

Is bereid tot permanente vorming en bijscholing.

Volgt de bijscholingsnoden op en maakt een jaarlijks vormingsprogramma op voor de medewerkers die vallen onder het departement niet-residentiële zorg.

Bewaakt een kwalitatieve en efficiënte inzet van personeel en materiële middelen binnen het departement en zorgt voor een prestatiegerichte en tevreden arbeidscultuur.

Zorgt voor een periodieke (min. Éénmaal per jaar) prestatiebeoordeling van al zijn medewerkers.

Geeft ondersteuning aan de palliatieve zorgcultuur en de animatieve grondhouding.

Heeft een open, eerlijke en constructieve houding t.o.v. Alle medewerkers, directie, bestuursleden, vrijwilligers, bewoners en familie.

Zorgt voor een maximaal gebruik van het elektronisch bewonersdossier en voert regelmatig controle uit.

Is mede verantwoordelijk voor de opvolging van de zorgafhankelijkheid van de bewoners. Deze wordt bepaald in overleg met het afdelingshoofd.

Woont periodiek diverse vergaderingen bij, zowel interne (o.m. Bewonersraad, animatievergadering, gebruikersraad, etc.) Als externe, en volgt de gemaakte afspraken op.

Is en blijft op de hoogte van de evoluties in de sector en bekijkt toepasbaarheid en overdraagbaarheid/implementatie in de praktijk.

Profiel

In het bezit van een Master bij voorkeur in studiegebied gezondheidszorg

Relevante ervaring van minimum 5 jaar in een soortgelijke functie

Ervaring in de zorgsector is een meerwaarde

Stressbestendig en resultaatgericht

Deelt de visie van de zorgcampus, gestoeld op een engagement voor humane hulp- en dienstverlening en interdisciplinaire samenwerking.

Dagelijkse inzet voor het intern & extern ‘cliënteel’ (bewoners, medewerkers, gebruikers en familieleden) vanuit sterke sociale gedrevenheid en klantgerichte attitude

Vlotte teamspeler die efficiënt werk kan organiseren en delegeren

Competenties

Zelfstandigheid: proces of project te kunnen uitwerken volgens de visie van de organisatie en het lokale beleid

Strategisch denkvermogen: denkt strategisch en gaat mee in de flow van verandering

Organisatievermogen: voldoende hands-on-attitude en betrokken bij de dagdagelijkse organisatie om daar optimalisatie te kunnen genereren

Analytisch vermogen: beschikt over een sterk analytisch vermogen en bekijkt de organisatie vanuit een helikopterview

Communicatie: sterke mondelinge en schriftelijke communicatie, overlegt spontaan met collega’s en staat in voor een heldere rapportage aan de bestuursorganen

Mensgericht leiderschap: lean manager die de visie en doelstellingen van de organisatie op een enthousiaste manier vertaalt naar de medewerkers

Kan vlot omgaan met standaard PC software (MS Office: Word, Excel, PowerPoint) en zorg-gerelateerde software

Aanbod

Wij bieden een uitdagende voltijdse tewerkstelling voor onbepaalde duur in een zorgcampus in volle expansie.

U komt terecht in een dynamische bedrijfscultuur waar het ontplooien van uw talenten wordt aangemoedigd en waar u mag meesturen en meedenken aan de optimalisatie van onze dienstverlening.

We bieden een marktconforme verloning, afgestemd op de verantwoordelijkheden binnen de functie en uw ervaring, aangevuld met extralegale voordelen en een regelmatig aanbod tot (bij)scholing.

Maaltijden aan voordelige prijs voor personeelsleden

Fietsvergoeding of tussenkomst woon/werkverkeer

Teambuildingbudget

Solliciteer nu

Geen bestand(en) geselecteerd Kies een bestand